Kupita kiasi wakati wa kumsifu Imamm kwa mujibu wa nadharia ya shia.