Shiriki kwa mujibu wa nadharia ya Qur’ani na Hadithi Sehemu ya tano