Shirki kwa mujibu wa nadharia ya Qur’an na Hadithi Sehemu ya sita.

Shirki kwa mujibu wa nadharia ya Qur’an na Hadithi Sehemu ya sita.

1.Je! Toba ya mshirikina inakubalika.

2.Ni zipi daraja za toba?

3.Kauli ya Allah kuhusu washirikina.

4.Tamko la Qur’an kuhusu Washirikina na Makafiri.