Shirki kwa mujibu wa nadharia ya Qur’an na Hadithi Sehemu ya sita.