د پاراچنار سلګۍ

د یو کور نه درې جنازي او د حکومت له اړخه ....

د ټی وی شیعه(پښتو برخه) تېرو ورځو کې د پاراچنار په مرکزی امام باړه باندې حملې کې له نورو شهیدانو سره د یوې کورنۍ مور سره د دوه ماشومانو شهیده شوه، د پاراچنار په دغه کور او د هغې مور د نورو ماشومانو وینا :

د پاراچنار سلګۍ
نښلكچه
دوتنه tvshia.mp43.87 MB
اشتراک گذاری: 

Add new comment

Fill in the blank.