بی بی فاطمه زهراء ژوند

بی بی فاطمه زهراء ژوند
په دی کتاب کې په لنډ ډول د حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها ژوند باندې رڼا اچولې شوی ده.

په دی کتاب کې په لنډ ډول د حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها ژوند باندې رڼا اچولې شوی ده.

بی بی فاطمه زهراء ژوند
اشتراک گذاری: 

Add new comment

Fill in the blank.