Ismar Annabawa 1

Isma siffa ce da annabawa suka siffantu da ita wacce take nufin annabawa ba sa yin sabo tun daga haihuwa har mutuwa, ba sa sabo baba ko karami, suna yara ko suna manya, kafin annbta ko bayan aiko su da sako, mai zubar da mutunci ne ko kuwa. Domin hadafin aiko annabawa ya tabbata

AttachmentSize
File 991df60c4b34d6533e427cef9697cea7.mp411.1 MB