ادعیه و مناجات

Tawassuli baya nufin cewa wanda ake tawssuli dashi yana da kudira da iko koma bayan Allah ba a kan biyawa mutum bukatunsa, kuma yana nufin ana bauta masa bani, sai dai ana tawassuli da shi ne saboda Allah ya yi umarni da haka.