امام حسین ع

Juyayin kasha Imam Husaini (as)
Tunawa da kisan da aka yiwa Imam Husani abu ne wanda ya tabbata a sunnar Annabi (sa) cewa Annqabin rahama (asww) kuka kuma ya yi bayanin wannan mummunan kisa da za yiwa jikansa Imm Husaini (as) tun yana da rai kuma tun ba a kasha Husainin ba, don