گریه پاراچنار / مستندی کوتاه از جنایت جدید وهابیون تکفیری در پاراچنار زبان اصلی

گریه پاراچنار / مستندی کوتاه از جنایت جدید وهابیون تکفیری در پاراچنار زبان اصلی

د ټی وی شیعه(پښتو برخه) تېرو ورځو کې د پاراچنار په مرکزی امام باړه باندې حملې کې له نورو شهیدانو سره د یوې کورنۍ مور سره د دوه ماشومانو شهیده شوه، د پاراچنار په دغه کور او د هغې مور د نورو ماشومانو وینا :

د پاراچنار سلګۍ
دریافتاندازه
فایل tvshia.mp43.87 مگابایت