مقامات امیرالمومنین علی (ع) از ابعاد مختلف قسمت دوم

مقامات امیرالمومنین علی (ع) از ابعاد مختلف قسمت دوم با توجه به شبهات وهابیت

آنچه اطاعت و پیروی صددرصد از یک امام و پیشوا را شیرین و سهل و راحت می سازد محبّت به آن رهبر است.

درباره محبّت به امیرالمومنین علی (ع) آن قدر روایات فراوانی وجود دارد که یک کتاب قطور خواهد شد