مقامات امیر المومنین علی (ع) از ابعاد مختلف قسمت اول

مقامات امیر المومنین علی (ع) از ابعاد مختلف قسمت اول با توجه به شبهات وهابیت

هر کس می خواهد دانش آدم ، فهم (ژرف) نوح ، زهد یحیی و قاطعیّت آدمبن عمران را بنگرد، به علی بن ابی طالب (ع) نظر کند

 

دریافتاندازه
فایل 12904-f-farsi.mp451.27 مگابایت