ذکر برای کسانی که غم و غصه و افسردگی دارند میترسند و مشکلات مالی دارند و برای آنها حیله شده است توسط استاد ضیایی از شاگردان علامه حسن زاده آملی

یكی از زیباترین جلوه های ارتباط عاشقانه با خدا و اساسی ترین راه های سیر و سلوك ، ذكر است؛ یعنی مترنّم بودن زبان و قلب انسان به اسماء حُسنای الهی و شاداب
دریافتاندازه
فایل zekar-jahate-rozi2.mp432.72 مگابایت