فواید ازدواج موقت برای جامعه چه میباشد ؟ چه کسانی حق سوال از ازدواج موقت را ندارند ؟

فواید ازدواج موقت برای جامعه چه میباشد ؟ چه کسانی حق سوال از ازدواج موقت را ندارند ؟

بسم الله الرحمن الرحیم-در تمامی جوامع ناهنجاریهای جنسی وجود داشته و وجود دارد-ناهنجاریهای جنسی عجیب در آخر الزمان-چند دسته اجازه اشکال به شیعه در مورد ازدواج موقت را ندارند-وهابیت باید ابتدا بگوید جهاد نکاح و لواط و .. به چه معنایی است ؟-سوال از اهل سنت : نکاح مسیار به چه معنایی است ؟-جوامع مسیحی بزرگترین مراکز فحشاء و فساد-ازدواج موقت در یک جامعه چه فایده ای دارد از منظر عقل ؟-ازدواج موقت حق زنان میباشد-ازدواج موقت حکم مترقی اسلامی-در جامعه ای که زنان زیادترند اگر ازدواج موقت و تعدد زوجات نباشد..-مشکل مالی و جنسی و روحی زنان مجرد ...-اگر ازدواج موقت نباشد جامعه مشکل اقتصادی و فساد و ... پیدا میکند-ازدواج موقت بر طرف کننده مشکلات زنانی که برای آنها ازدواج دائم فراهم نیست-تعداد زنان بیشتر از تعداد مردان به دلایل تولد بیشتر زنان و عمر کمتر مردان-چه طیفهایی از زنان در معرض ازدواج موقت هستند ؟-ازدواج موقت راهی برای ازدواج دائمی ، زنانی که طالب ازدواج دائم ندارند-دلیل شیوع زنا و فحشاء نبود ازدواج موقت و ازدواج مجدد-اگر حلال خدا را حرام کنید به حرامی بد مبتلی میشوید-اگر فیمینیسمها حقیقت ازدواج موقت را میدانستند ...-زیاد شدن طلاق در اثر نبود ازدواج موقت-کسانی که فحشاء میکنند چرا فحشاء میکنند ؟-ازدواج موقت و استواری نظام خانواده ....-تحریم ازدواج موقت راهی برای از بین بردن اسلام ناب