امام رضا علیه السلام

سوخنرانی درباره امام رضا(ع)

گفتا برو به طوس بگو یا ابا الجواد القاب و کنیه های امام رضا علیه السلام تمام عالم گدای امام رضا علیه السلام عظمت زیارت امام رضا علیه السلام اهل بیت عصمت و طهارت زنده هستند ای راهب کلیسا دیگر نزن به ناقوس امام رضا : بیدار خفته در طوس احاطه وجودی امام رضا به تمامی عالم امام روح تمامی عالم است کل شیء احصیناه فی امام مبین تمام عالم را امام صادق ع پر نموده است فاینما تولوا فثم وجه الله چگونه امام حسین صدای تمامی سلام دهندگان را میشنود سر صد مرتبه تکبیر قبل از زیارت جامعه کبیره مسیحی : اگر عیسی خدا باشد علی ع ... شهید در نزد خدا است و خدا همه جا است ... امامت اصلی قرآنی است .... غریب الغرباء یعنی چه ؟ ان شانئک هو الابتر چرا امام رضا دیر فرزند دار شد ؟ دشمنان امامت خط امامت را گم میکردند ... مصیبت خاصه امام رضا علیه السلام شک در امامت امام رضا علیه السلام اگر امام شناسی قوی نشود از امامت بر میگردیم .. سخت ترین مرحله سلوک الی الله : تحمل و تصدیق کلام امام دنیا و آخرت دو خواهرند که جمع آن دو حرام است بدبختی های ما بخاطر این است که گدایی نکردیم ماجرای عجیب حیدر قلی و عنایت امام رضا علیه السلام صبح جمعه وقت خوابیدن است و یا آمادگی ظهور ؟ معجزه عجیب امام رضا : از دستان حضرت طلا جاری شد ... خصوصیت مختص امام رضا : رساندن درماندگان در سفر از نشانه های خدا اینکه شب و روز در خواب هستید علم غیب امام رضا علیه السلام از امام رضا ع تمامی موجودات راضی هستند ... ماجرای طلسم شیخ بهائی و صحن امام رضا علیه السلام لحظه سخت جان دادن و عنایت امام رضا علیه السلام باطن ولایت اهل بیت علیه السلام بهشت است مثل شیعه در میان حیوانات مثل زنبور عسل است ادعای تشیع بدون شیعه بودن گناه است عظمت نور شیعیان در ماجرای حضرت موسی ع تواضع تمامی ملائک در محضر امام رضا علیه السلام کن محبا لآل محمد و ان کنت فاسقا مریض آمده اما شفا نمیخواهد ... امام رضا و ماندگان در سفرها

دریافتاندازه
فایل wdh3hzhig0rn3w.mp444.26 مگابایت