+18 بدار اویزی عراقی ها توسط کودکان داعش

+18 بدار اویزی عراقی ها توسط کودکان داعش

خدا لعنت کند باعث  بانی تکفیر را این فیلم جنایاتی عجیب از مدعیان اسلام است ، غافل از آنکه آنچه باعث محکم شدن مکتب است مظلومیت است نه ایجاد رعب و وحشت و اگر واقعا رعب و حشت کارایی داشت چرا در اربعین بیش از 20 میلیون زائر راهی آن مناطق میشوند ، خدایا مدافعان حرم را یاری نما .

این فیلم تنها جهت اطلاع از جنایات آن وحشیان است تا در آینده کسی نتواند منکر آن جنایات شود

اللهم العن الظالمین و انصر المستضعفین

دریافتاندازه
فایل shia-01.mp467.56 مگابایت