امام صادق ع

 فحش ناموسی جلوی چشم امام صادق
فحش ناموسی جلوی چشم امام صادق
سیره امام صادق ع در مبارزه با حکومت ظلم و انقلاب و  تشکیل حکومت
سیره امام صادق ع در مبارزه با حکومت ظلم و تشکیل حکومت-چرا و چه کسانی اهل بیت ع را شهید نمودند ؟
 معجزه امام صادق علیه السلام
معجزه امام صادق علیه السلام
نکات ناب از سیره امام صادق علیه السلام در ابعاد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و حکومتی
نگاه کلی به سیره امام صادق علیه السلام-درگیری اهل بیت با حکومتهای ظلم و جور-چرا امام صادق و اهل بیت ع را شهید نمودند ؟
 میتونی اینجور باشی- صل الله علیک یا جعفر بن محمد الصادق
میتونی اینجور باشی- صل الله علیک یا جعفر بن محمد الصادق

صفحه‌ها