احکام مبتلابه: قسط (28)

احکام مبتلاینگنه چکپوتیمم اِن. تیممی مصلحت خسوم یود 1)انسان له غسل بےزحمتی شیداناسترونگسےیغید. 2)طهارتی انتظام گوید. 3)کهویکه خدائی نعمت کن تمام گوید.

احکام مبتلاینگنه چکپوتیمم اِن.

تیممی مصلحت خسوم یود

1)انسان له غسل بےزحمتی شیداناسترونگسےیغید.

2)طهارتی انتظام گوید.

3)کهویکه خدائی نعمت کن تمام گوید.

AttachmentSize
File 11598-f-balti.mp429.67 MB