احکام مبتلابه: قسط (27)

احکام مبتلاینگنه چکپوتیمم اِن. تیممی فائده وفلسفو 1) فائده چکپو دواِن انسان له دی تیمم پووینگنو صحت وسلامتی فائده یود.جغینگنه چندبارنتی رگوله رطوبت(چهوهوش) تهون منه انسانی اعصاب(سمپاتیک دےونا پاراسمپاتیک) له اثرتهون چوگید. 2)نیسی ریسی فائدو دواِن نتی اخلا

احکام مبتلاینگنه چکپوتیمم اِن.

تیممی فائده وفلسفو

1) فائده چکپو دواِن انسان له دی تیمم پووینگنو صحت وسلامتی فائده یود.جغینگنه چندبارنتی رگوله رطوبت(چهوهوش) تهون منه انسانی اعصاب(سمپاتیک دےونا پاراسمپاتیک) له اثرتهون چوگید.

2)نیسی ریسی فائدو دواِن نتی اخلاق پو درست گوید.

AttachmentSize
File 11597-f-balti.mp436.07 MB