احکام مبتلابه :قسط( 26)

احکام مبتلاینگنه چکپوتیمم اِن. آیاشینگ کنیکه تیمم بیو ینمه مے؟ آیاتیمم چونیکه بیوصحیح اِنایامین؟ خشیرفه یودپی تهلبیکه تیمم صحیح اِنایامین؟

احکام مبتلاینگنه چکپوتیمم اِن.

آیاشینگ کنیکه تیمم بیو ینمه مے؟

آیاتیمم چونیکه بیوصحیح اِنایامین؟

خشیرفه یودپی تهلبیکه تیمم صحیح اِنایامین؟

AttachmentSize
File 11596-f-balti.mp435.66 MB