احکام مبتلابه:قسط (19)

احکام مبتلاینگنه چکپوغسل اِن گا غسل کنیکه فیق بیا نیانید؟ غسلِ جنابتیکه واجب فیق بیانیانید غسلِ جنابتی بعدله وضو بیو صحیح مین باطل اِن غسلِ جنابتی علاوه اےغسل کنی بعد له وضو بیو ضروری اِن

احکام مبتلاینگنه چکپوغسل اِن

گا غسل کنیکه فیق بیا نیانید؟

غسلِ جنابتیکه واجب فیق بیانیانید

غسلِ جنابتی بعدله وضو بیو صحیح مین باطل اِن

غسلِ جنابتی علاوه اےغسل کنی بعد له وضو بیو ضروری اِن

AttachmentSize
File 11517-f-balti.mp450.38 MB