احکام مبتلابه:قسط (14)

احکام مبتلاینگنه چکپووضواِن وضولغتنگنوهلژحمه (پاک)بیوله زیرید اصطلاحینگنومخصوص چهوله زیرید وضوئی طریقه نیس یود چکپو، ترتیبی اِن نیسی دو، ارتماسی اِن

احکام مبتلاینگنه چکپووضواِن

وضولغتنگنوهلژحمه (پاک)بیوله زیرید

اصطلاحینگنومخصوص چهوله زیرید

وضوئی طریقه نیس یود

چکپو، ترتیبی اِن

نیسی دو، ارتماسی اِن

AttachmentSize
File 11512-f-balti.mp454.57 MB