10 HƏDIS (25)

10 HƏDIS (25)

10 HƏDIS (25)

Hədis 241: İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Xalqın ən səxavətlisi o kəsdir ki, heç bir hədiyyə ummadığı şəxslərə (bir şey) əta etsinlər.”

* * *

Hədis 242: İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Üzr istəməli olacağın işdən uzaq ol. Çünki mö`min nə pis iş görər, nə də üzr istəyər.”

* * *

Hədis 243: İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Başqalarının günahından qorxan, lakin öz günahının cəzasını yaddan çıxaranlardan olma.”

* * *

Hədis 244: İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Salam verməyin yetmiş savabı var. Onun altmış doqquzu salam verənin, biri isə salamı alanındır.”

* * *

Hədis 245: İmam Əli (ə) buyurur: “Nə çoxdur dilin üzündən həlak olanlar!”

* * *

Hədis 246: İmam Əli (ə) buyurur: “Çox çətinliklər mülayimliklə asanlaşır.”

* * *

Hədis 247: İmam Əli (ə) buyurur: “Çoxları axirət üçün olan əməli o qədər tə`xirə salır ki, axırı ölüm onun yaxasından yapışır.”

* * *

Hədis 248: İmam Əli (ə) buyurur: “Çoxlarının orucu susuz qalmaqdan başqa bir şey deyildir.”

* * *

Hədis 249: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Çoxlarının namazı, əziyyət və yorğunluqdan başqa bir şey deyildir.”

* * *

Hədis 250: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Əcəli çatdığı halda, mal toplamaqda olan bədbəxt nə çoxdur.”