فقه و احکام

Bəzi böyük alimlərin səcdə zamanı çəkilmiş fotosundan görünür ki, yanaqlarını möhürün üstünə qoyublar. Bu cür səcdənin mənası nədir
Hicab
    Hicab kəlməsinin mənası
CIHAD MÜRACIƏTI