تقویم

Mədinə şəhəri, Məscidun Nəbi (s)
Rəcəb ayının 27 - si Həzrət Peyğəmbərin (s) risalətə seçildiyi gündür.